Superfly

TERMENI SI CONDITII

Acestea sunt termenii și condițiile generale de folosire și achiziționare a serviciilor turistice disponibile ale companiei SUPERFLY INVEST SRL, IDNO 1023600005966, cu sediul mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alexei Sciusev, 62A, Republica Moldova. Acești termeni și condiții se aplică tuturor serviciilor disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea și utilizarea website-ului/softului companiei și prin efectuarea unei rezervări, sunteți de acord cu toți termenii și condițiile descrise mai jos.

Aceste pagini, conținutul și infrastructura acestor pagini și serviciul de rezervări online oferit pe acest website sunt deținute, operate și furnizate de www.superfly.md și sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial.

Pentru rezervările de bilete de avion, termenele de plată puse la dispoziție de companiile aeriene vor fi afișate în momentul efectuării rezervării. Pentru companiile de linie, plata trebuie efectuată în maxim 24 până la 48 de ore pentru a garanta disponibilitatea locurilor și a tarifelor. Pentru biletele low-cost și biletele de avion cu Conexiuni Inteligente, plata trebuie înregistrată în conturile companiei Superfly.md pentru a garanta rezervarea locurilor și a tarifelor comunicate.

Este posibil să apară modificări de tarife sau locuri între momentul efectuării cererii de rezervare și momentul achitării biletelor de avion, iar în astfel de situații, compania va comunica pasagerilor următorul tarif sau va propune variante noi de zbor care să satisfacă nevoile acestora.

Anulari/Modificari

Dacă doriți să anulați sau să modificați un serviciu rezervat sau achiziționat, trebuie să informați Superfly.md în scris sau prin telefon cu privire la intențiile dvs. În unele cazuri, poate fi posibil să nu puteți anula sau modifica biletele de avion sau să fiți obligat să respectați anumite cerințe pentru a face acest lucru. Superfly.md și Furnizorul de servicii de transport acceptă cererile scrise în orice formă. Înainte de a anula sau modifica biletele de avion, Superfly.md și Furnizorul de servicii de transport trebuie să primească o cerere fermă.

În cazul modificării unei rezervări, inclusiv a anulării, restituirii de sume sau a schimbării numelui, Superfly.md își rezervă dreptul de a aplica taxe pentru a acoperi costurile administrative asociate cu această acțiune. Aceste taxe pot fi diferite de taxele impuse direct de Furnizorul de servicii de transport.

În cazul în care doriți să anulați biletele de avion din motive personale, taxa de serviciu percepută la momentul emiterii biletului nu este rambursabilă.

În caz de forță majoră, compania aeriană poate anula sau întârzia zborul sau poate anula rezervarea fără a notifica pasagerul. În astfel de cazuri, pasagerul va fi informat direct de compania aeriană sau de reprezentanții Superfly.md.

Regulile tarifare impuse de companiile aeriene pentru schimbarea sau anularea biletelor de avion achitate sunt afișate la momentul rezervării. După achitarea biletelor de avion, schimbarea sau anularea acestora se efectuează conform regulilor tarifare impuse de companiile aeriene.

Bagaje

Fiecare companie aeriană are propriile reguli privind transportul bagajelor. Aceste informații vor fi afișate pe site-ul Superfly.md în timpul procesului de rezervare sau vor fi furnizate de către consultanții noștri prin telefon.

Unele companii aeriene includ bagajul de mână și/sau cel de cală în tariful biletului, în timp ce altele percep o taxă separată pentru acestea. Aceste informații vă vor fi furnizate în timpul procesului de rezervare. Bagajele pot fi achiziționate în momentul efectuării rezervării sau ulterior emiterii biletelor, dar trebuie achiziționate înainte de efectuarea check-in-ului.

Fiecare companie aeriană are limite diferite de greutate sau dimensiuni pentru bagajele de mână și cele de cală. Dacă depășiți aceste limite, compania aeriană poate percepe o taxă suplimentară.

Check-in

La aeroport poate fi efectuat atât pentru companiile de linie cât și pentru cele low-cost, însă în cazul celor din urmă, se percepe o taxă suplimentară. Pentru a evita această taxă, Superfly.md recomandă efectuarea check-in-ului online înainte de zbor. Informațiile despre check-in-ul online vor fi furnizate de către agenții noștri în momentul efectuării rezervării. La cerere, un agent Superfly.md poate efectua check-in-ul și îl va încărca în rezervarea dumneavoastră, de unde veți putea descărca cărțile de îmbarcare. Tipărirea cărților de îmbarcare poate fi obligatorie pentru unele companii aeriene, iar acest lucru va fi comunicat de către agenții noștri. Superfly.md oferă acest serviciu gratuit, dar pasagerul este responsabil de efectuarea, tipărirea și prezentarea cărților de îmbarcare la check-in.

Conexiuni Inteligente

Superfly.md oferă utilizatorilor săi aplicația Conexiuni Inteligente, care utilizează un algoritm de căutare avansat pentru a găsi combinații de zboruri. Aceste combinații pot include două sau mai multe zboruri ale uneia sau mai multor companii aeriene, dar fiecare zbor este oferit ca un serviciu separat, iar companiile aeriene nu cooperează în crearea unei astfel de opțiuni de zbor. Această opțiune de zbor găsită prin algoritmul unic Conexiuni Inteligente nu este un bilet de avion pentru tot itinerarul, ci reprezintă rezervări separate pentru fiecare zbor în parte.

Deoarece configurațiile conexiunilor de zbor pot oferi o perioadă scurtă de timp pentru conexiune, cumpărarea de bilete pentru o opțiune de zbor cu Conexiuni Inteligente poate prezenta riscul anulării unui zbor, întârzierii sau schimbării orei, ceea ce poate duce la incapacitatea de a utiliza zborul ulterior sau zborurile din opțiunea de zbor.

Forță majoră

Termenul "forță majoră" se referă la evenimente imprevizibile cauzate de fenomene naturale, cum ar fi cutremure, alunecări de teren, incendii, secetă, vânt puternic, ploi torențiale, inundații, ger sau înzăpezire, sau de circumstanțe economice sau sociale, cum ar fi revoluții, stări beligerante, blocade, greve, falimente, interdicții la nivel de stat privind importul sau exportul, epidemii, etc. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu este exhaustivă.

Un eveniment poate fi considerat forță majoră doar în cazul în care existența sa a dus în mod obiectiv la imposibilitatea de a îndeplini obligațiile contractuale sau la îndeplinirea lor neconformă.

Conform articolului 904 alineatul 1 din Codul Civil al Republicii Moldova, neexecutarea unei obligații de către debitor poate fi justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului său și dacă nu i s-ar fi putut cere în mod rezonabil să evite sau să depășească acest impediment sau consecințele sale. În cazul în care obligația provine dintr-un contract sau alt act juridic, neexecutarea nu este justificată dacă debitorul ar fi putut să ia în considerare impedimentul la data încheierii sale.

Dacă impedimentul justificator este temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Cu toate acestea, dacă întârzierea capătă trăsăturile unei neexecutări esențiale, creditorul poate recurge la mijloace juridice de apărare întemeiate pe această neexecutare. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge, iar obligația corelativă se stinge și ea. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sunt reglementate prin dispozițiile art. 926-932, care se aplică în mod corespunzător.

Debitorul are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele sale asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Creditorul are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

mpedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă acest impediment a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului în care creditorul nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

1.     SERVICII

1.1 Prin intermediul paginii web www.superfly.md și/sau softului specializat, compania „SUPERFLY INVEST” S.R.L. și partenerii afiliaţi, oferă o bază de date online dinamică de rezervare şi achitare a biletelor de avion, cu ajutorul căreia la interpelarea, formulată de client prin intermediul unui formular special de căutare, pe pagina web pot fi afişate toate variantele disponibile de zbor şi preţurile acestora la momentul interpelării. Prin îndeplinirea formularului de rezervare, oferit de pagina web www.supefly.md și/sau softului specializat, clientul rezervă o opțiune de zbor.

1.2 Informaţia oferită pe pagina noastră web la interpelarea clientului privind variantele de zbor şi preţurile acestora reprezintă informaţia companiilor aeriene, care efectuează rutele solicitate.

1.3 Serviciile companiei Superfly.md sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală şi non comercială. De aceea, utilizatorul nu are permisiunea de a revinde, folosi, copia, monitoriza, afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, produse sau servicii disponibile pe website-ul Superfly.md pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

1.4 Pagina noastră web nu este şi nu trebuie interpretată ca recomandare sau garanţie în beneficiul (calităţii, nivelului serviciilor sau ratingului) oricărei variante de zbor propuse.

1.5 Pentru fiecare interpelare concretă, în fiecare moment determinat de timp, baza de date dinamică formează o variantă a serviciilor turistice actuale în momentul interpelării, şi care corespunde situaţiei reale de disponibilitate a serviciilor conform criteriilor solicitate de utilizator/client.

1.6 Orice rezervare efectuata la Superfly.md va fi considerata drept intenția utilizatorului de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la Furnizorul de Servicii Turistice. Daca cererea utilizatorului/clientului va fi acceptata, Superfly.md expediază un e-mail de confirmare.

1.7 Toate serviciile turistice publicate pe website și/sau prin intermediul softului Superfly.md, sunt in funcție de disponibilitatea Furnizorilor de Servicii Turistice. Termenii si condițiile Furnizorului de Servicii Turistice (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adițional Termenilor și Condițiilor stipulate de Superfly.md.

1.8 Termenii Furnizorilor de Servicii Turistice pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plata, obligații, anulari, modificări ale rezervărilor și restituiri de bani (daca este cazul) ori restricții de alta natura. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. Superfly.md nu este responsabila pentru costurile care pot să apăra în momentul transferurilor de la un aeroport la altul sau de la un terminal la altul.

1.9 Client/Pasager este direct responsabil pentru respectarea condițiilor impuse de Furnizorul Serviciilor Turistice privind timpii de îmbarcare, reconfirmarea zborurilor sau a oricăror alte reguli.

2.     Bilete de avion. Conditii.

2.1 Rezervările de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internaționale computerizate de rezervări, care permit accesul Superfly.md la baza de date a companiei și rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potențialilor pasageri.

2.2 Rezervările sunt gratuite și se fac înaintea datei de plecare. Durata rezervării opțiunii de zbor diferă în dependență de limita setată de compania aeriană sau companiile aeriene ce operează zborurile din opțiunea de zbor rezervată. Durata rezervării poate fi modificată oricînd de către compania aeriană sau companiile aeriene ce operează zborurile din opțiunea de zbor rezervată fără a notifica prealabil, compania „SUPERFLY INVEST” S.R.L. Respectiva, compania „SUPERFLY INVEST” S.R.L, afișează această durata cu aproximație și nici într-un caz nu o poate garanta.

2.3 Odată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la Superfly.md informații referitoare la prețul zborului (valabil la momentul rezervării), precum și informațiile referitoare la condiții, și reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări.

2.4 Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriană precum și de alți factori (de ex. obligația deținerii vizei), independenți de voința Superfly.md Aceste reguli, precum și prețul biletului de avion, se pot modifica, prin voința celor ce le-au impus, până la momentul cumpărării efective a biletului, fără ca Superfly.md să poată fi făcută în vreun fel răspunzătoare. Prețul biletului de avion, pentru anumite opțiuni de zbor, se poate modifica în timpul procesului de emitere. În cazul în care va exista așa probabilitate de scumpire după achitarea opțiunii de zbor de către client, el va fi anunțat înainte de emiterea biletului despre acest lucru. Dacă opțiunile de zbor se scumpesc dupa achitare, în procesul emiterii, pasagerului I se va oferi posibilitatea achitării diferenței pentru finisarea emiterii opțiunilor de zbor, sau i se va rambursa suma achitată integral, prin aceeași metodă de plată prin care s-a efectuat achitarea. Superfly.md nu poate fi făcută responsabilă de scumpirea biletelor de avion în procesul emiterii chiar și dupa achitarea în acest scop de către client.

2.5. Prezentarea la solicitarea clientului pe pagina web www.superfly.md a variantelor de zbor reprezintă oferta a Superfly.md şi achitarea de către client a unei sau altei variante de ofertă reprezintă confirmarea acordului pasagerului de încheiere a contratului de vânzare bilete de avion cu Superfly.md şi a contractului de transport de pasageri şi bagaje cu compania aeriană. Din momentul recepționării de către pasager a biletului de avion conform ofertei selectate și achitate de client, contractul de vînzare bilete avia între pasager şi Superfly.md cât şi contractul de transport între compania aeriană şi pasager se consider încheiat. Chitanţa de rută, trimisă la adresa electronică, indicată de client în momentul selectării şi achitării pentru zbor, reprezintă document de trecere, care confirmă faptul încheierii contractului de vânzare bilete avia şi a contractului de transport.

2.6. Clientul prin achitarea pentru bilet confirmă că înţelege că încheie un contract de transport şi intră într-o relaţia juridică directă nemijlocit cu compania de transport. De asemenea, Clientul prin achitarea pentru bilet acceptă că în caz că va avea careva pretenţii ce ţin de serviciile de transport, urmează să le înainteze direct companiei de transport; inclusiv în caz de insolvabilitate (faliment) a acesteia. Superfly.md nu este garant sau reprezentant al companiei de transport.

2.7 La momentul rezervării unui zbor, utilizatorul are posibilitatea de a introduce detaliile cărții de fidelitate in cazul in care el este înscris deja intr-un astfel de program al unei companii aeriene, aceste programe de fidelitate se supun termenilor și condițiilor impuse de către compania la care este înscris utilizator/client.

2.8. Preturile biletelor de avion comercializate prin Superfly.md sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, tarif de serviciu al Superfly.md, etc. În aceste condiții, fiecare zbor în parte presupune calcularea al prețului aplicabil biletului de avion respectiv . Același zbor, cu aceeași companie poate genera preturi diferite.

2.9. La unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Utilizatorul este obligat să verifice regulile tarifului prevăzut pentru biletul de avion rezervat.

2.10. Achitarea biletului de avion înseamnă că utilizatorul/pasagerul a făcut cunoştinţă cu toate condiţiile tarifului şi este de acord cu ele

2.11. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenția electronica în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de Superfly.md dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

2.12. Pasagerul posesor al biletului de avion cumpărat are obligația de a-l păstra în stare buna și de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de către pasager nu îl îndreptățește pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusiva a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde Superfly.md sau companiei nici un fel de despăgubiri.

2.13. Condițiile contractului și informațiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiții generale. Se considera că pasagerul care a întrat în posesia biletului de avion a luat la cunoștința de toate aceste informații.

2.14. Client/Pasager urmează să respectă termeni de îmbarcare (înaintea plecării) recomandat de companiile aeriene, este de 120 min. pentru zborurile internaționale, respective 90 min. pentru zborurile interne.

2.15. Unele companii aeriene solicita reconfirmarea zborului cu cel puțin 72 h înainte de plecare. Nerespectarea acestei reguli poate duce la anularea rezervării de zbor. Cupoanele biletului de avion trebuie utilizate in ordine consecutiva. In cazul nerespectării acestei prevederi, compania aeriană își rezerva dreptul de a anula biletul in cauza.

2.16. Superfly.md nu este răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, în următoarele condiții:

- pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (120 min înainte de ora plecării înscrisa pe bilet)

- pasagerul este refuzat la îmbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinație, viza falsa, pașaport cu interdicție, etc) sau în situația unui refuz nejustificat al autoritarilor de a permite călătoria.

- alte împrejurări sau cazuri de forța majora, pe care Superfly.md nu le putea prevedea sau evita.

2.17. Superfly.md nu este răspunzătoare pentru anulari, întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex - pierderi de bagaje), obligații care cad direct în sarcina companiei aeriene. Superfly.md, în conformitate cu Convențiile internaționale de la Varșovia este supusă cererilor companiilor aeriene. In astfel de situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaționale.

2.18. Pasagerul poate renunța la biletul de avion cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunțării, cu aplicarea politicii de returnare conform regulilor impuse de companiile aeriene. De regulă cu aplicarea penalizării de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe și TSF + 15 EUR TSF de anulare Daca regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, Superfly.md va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului, fără ca acestea sa afecteze reținerea TSF si TSF de anulare

2.19. Pasagerul poate modifica biletul inițial cumpărat în condițiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte, achitând o taxa suplimentară stabilită de către compania aeriană. De regulă cu aplicarea penalizării de 100% din valoarea biletului inclusiv taxe și TSF + 15 EUR TSF de anulare Daca regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, Superfly.md va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului, fără ca acestea sa afecteze reținerea TSF si TSF de anulare.

2.20. Pasagerul nu poate utiliza numai parți componente ale zborului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renunțare la bilet și i se aplica prevederile din prezentele condiții generale.

2.21. Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terțe persoane.

2.22. Neprezentarea la zbor presupune de regula pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

2.23. Pasagerul are obligația sa se asigure ca este în regula din punct de vedere al tuturor formalităților necesare călătoriei( politie, vama, sănătate, pașaport, viza, etc), Superfly.md neavând nici o răspundere în fata pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusiva a pasagerului, fără că acesta să poată pretinde despăgubiri.

2.24. Datorita situației create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în tarile din Vest, autoritățile tuturor statelor, chiar în prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective, pot refuza fără explicații să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului. În astfel de situații, Superfly.md -ului nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terț.

3.     Preturi si tarife.

3.1. Ca răspuns la interpelarea completată de client/utilizator în formularul de căutare pe pagina web www.superfly.md sau prin intermediul softului aferent, se afişează toate variantele de serviciile turistice interpelate și accesibile la momentul interpelării şi preţurile valabile la momentul efectuării solicitării respective.

3.2. La unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Clientul/Utilizatorul urmează să verifice regulile concrete ale tarifului serviciilor turistice rezervate.

3.3. Preturile serviciilor comercializate prin Superfly.md sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, taxă de serviciu al Superfly.md etc. În aceste condiții, fiecare produs turistic în parte presupune calcularea al prețului aplicabil serviciului respectiv. Același serviciu, cu aceeași furnizor companie poate genera prețuri diferite. Data fiind infinitatea de prețuri aplicabile serviciilor turistice, acestea, ca si regulile aplicabile lor, nu pot fi afișate sau publicate.

3.4. Prețul oricărui serviciului presupune condiții, reguli și restricții speciale aplicabile serviciului respectiv. Clientul/Utilizatorul/Pasagerul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul produs. După cumpărarea serviciului se considera că Clientul/Utilizatorul/Pasagerul a luat la cunoștința despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde ca nu a fost informat.

3.5. În cazul în care Clientul/Utilizatorul/Pasagerul achită biletul de avion în numerar la sediul agenției partenere, plata se face în lei moldovenești, la cursul de schimb al băncilor comerciale fata de EUR, USD sau o alta valuta fata de care sunt legate tarifele companiilor aeriene.

3.6. Nu se accepta alte modalități de plata in afara celor prezentate pe Site și nu ne asumam nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

3.7. Pentru activitatea specifică, agenția Superfly.md aplică o politică de tarife de serviciu, denumite pe scurt TSF (Ticket Service Fee sau Transaction Service Fee). TSF-urile nu sunt returnabile în caz de anulare sau modificare a biletului de avion.

3.8. Superfly.md sau Furnizorul de Servicii își rezerva dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau Comisioane) care pot sa apăra la momentul rezervărilor prin cartele de credit. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile.

4.     ALTE CONDIȚII

4.1. Acest Regulament, cât şi prestarea serviciilor noastre sunt reglementate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Regulile Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA – International Air Transport Association). și Convenția de la Varșovia

4.2. Afișarea de către Superfly.md a prezentelor condiții generale presupune obligativitatea Clientului/Utilizatorului de a le citi. Se consideră ca Client/Utilizator/Pasager care a achiziționat serviciul turistic la Superfly.md a luat la cunoștința despre conținutul acestor condiții si el nu va mai putea invoca ulterior necunoașterea lor sau lipsa de informare.

4.3. Dacă nu este convenit altfel, informaţia şi orice programe computerizate, software-ul, necesare pentru prestarea serviciilor Superfly.md şi folosite pe pagina web www.superfly.md şi respective drepturile de autor şi economice asupra acestora în calitate de proprietate intelectuală aparţin Superfly.md sau furnizorilor acesteia.

4.4. Toate litigiile, apărute în legătură cu acest Regulament, cu contractul de vînzare bilete avia, contractul de transport şi prestarea serviciilor noastre, se soluţionează prin negocieri sau în instanţele de judecată ale Republicii Moldova, dacă Agenţia nu va indica altceva.

4.5. Conform limitărilor, stabilite în acest Regulament de prestare a serviciilor, Superfly.md poartă răspundere numai pentru daune directe, cauzate real sau ca urmare a ne-executării reale a obligaţiilor noastre în cadrul prestării de către noi a serviciilor şi numai în limita comisionului încasat de la Furnizorul serviciului respectiv.

4.6. În cazul în care o clauză sau o parte din prezente Condiții va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efecte.

4.7. Dacă vor apărea reclamații în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor a companiei Superfly.md prevăzute în prezente Termeni și Condiții, ele se vor soluționa în baza negocierilor, ori în ordinea pretențiilor. Orice reclamație cu privire la serviciul achiziționat se va face în scris, în termen de maximum de 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat. Termenul pentru a răspunde la pretenţia înaintată este de 30 zile calendaristice.

4.8. Toate litigiile, apărute în legătură cu aceste Termeni și Condiții, şi prestarea serviciilor noastre, se soluţionează în instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

"Superfly Invest" SRL se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale clienților și vizitatorilor website-urilor sale. Datele personale sunt colectate doar cu acordul sau la solicitarea persoanei vizate și sunt prelucrate numai în scopurile necesare, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor. Utilizarea website-urilor "Superfly Invest" SRL implică acceptul prezentelor termeni și condiții, iar în caz contrar, persoana nu trebuie să furnizeze datele sale personale și nu poate accesa anumite servicii.

Ce date cu caracter personal prelucreaza “SUPERFLY INVEST” SRL?

"Superfly Invest" SRL prelucrează date cu caracter personal, inclusiv nume și prenume, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului etc., în contextul desfășurării activității curente, cum ar fi derularea activității comerciale/contractuale, procurarea de bilete de avion, procurarea de servicii de cazare, procurarea de pachete turistice și abonarea la newsletter-ele "Superfly Invest" SRL. Cu toate acestea, pentru a accesa site-urile web "Superfly Invest" SRL, nu este necesar să furnizați date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?

”Persoanele vizate” sunt clientii persoane fizice ai companiei “SUPERFLY INVEST” SRL (actuali, fosti sau potentiali), precum si vizitatorii, publicul larg si reprezentantii/imputernicitii acestora, legali sau conventionali. Aceste persoane sunt afectate de politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a companiei si sunt obligate sa furnizeze date complete, actualizate si corecte pentru a putea beneficia de anumite servicii oferite de companie. Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor oferite de “SUPERFLY INVEST” SRL. De asemenea, persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul dat anterior cu privire la prelucrarea datelor lor personale in anumite scopuri, iar ulterior solutioanrii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile oferite de companie.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

Scopurile colectării datelor cu caracter personal de către "SUPERFLY INVEST" SRL includ derularea activității comerciale/contractuale a companiei, facturarea și încasarea serviciilor, marketingul, promovarea și publicitatea, gestionarea relațiilor cu clienții, îndeplinirea obligațiilor legale, comunicarea cu organisme/autorități/instituții publice sau de interes public, activități de audit și control/supraveghere, arhivarea, colectarea și recuperarea debitelor, soluționarea disputelor și litigiilor, și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești sau arbitrale. Compania consideră toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va dezvălui terților, cu excepția partenerilor de afaceri, fără consimțământul expres și anterior al persoanelor vizate.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

"Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate către „SUPERFLY INVEST” SRL pot fi persoanele vizate (clienti persoane fizice actuali, fosti sau potentiali, vizitatori, public larg, reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali) pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale. Alti destinatari pot fi autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc. Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre „SUPERFLY INVEST” SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc) vor putea fi prelucrate de „SUPERFLY INVEST” SRL cu respectarea drepturilor dvs. in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile „SUPERFLY INVEST” SRL, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener „SUPERFLY INVEST” SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai „SUPERFLY INVEST” SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

Daca „SUPERFLY INVEST” SRL intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, dvs. veti fi informati in prealabil, si va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. In cazul in care doriti ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate de „SUPERFLY INVEST” SRL, va puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra, sau va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”. Beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat, conform prevederilor legale aplicabile."

Durata prelucrării datelor cu caracter personal:

În vederea realizării scopului menţionat, "SUPERFLY INVEST" SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care "SUPERFLY INVEST" SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către "SUPERFLY INVEST" SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne "SUPERFLY INVEST" SRL și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de securitate sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce "SUPERFLY INVEST" SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile "SUPERFLY INVEST" SRL. Orice transmitere de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de securitate împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare. 

“SUPERFLY INVEST” SRL poate transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara spatiului UE si al Zonei Economice Europene numai daca acest transfer este permis in conformitate cu legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. Prin urmare, in cazul in care transferul este necesar, “SUPERFLY INVEST” SRL va lua masuri adecvate pentru a asigura ca datele dumneavoastra sunt protejate conform standardelor si cerintelor legale, cum ar fi clauzele contractuale standard, decizii de adecvare a Comisiei Europene sau alte mecanisme de protectie a datelor.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

În baza legii aplicabile, utilizatorii au dreptul la următoarele: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul la proces individual automatizat. De asemenea, utilizatorii pot să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în condițiile legii aplicabile. Aceștia au dreptul de a se opune, gratuit și fără justificare, prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Utilizatorii pot să se opună prelucrării datelor cu caracter personal pentru alte scopuri, numai dacă există motive întemeiate și legitime, legate de situația lor particulară. În cazul în care se exercită în mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, “SUPERFLY INVEST” SRL poate să perceapă o taxă rezonabilă pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate sau să refuze să dea curs cererii. De asemenea, în cazul în care opoziția este vadit nefondată, nejustificată sau excesivă, “SUPERFLY INVEST” SRL este îndreptățită să rezilieze contractul încheiat cu clientul, fără alte formalități sau intervenția instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere și să introducă o cale de atac judiciară. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot trimite o cerere scrisă la adresa de e-mail data.office@superfly.md sau la adresa poștală “SUPERFLY INVEST” mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alexei Sciusev, 62a, atașând o copie lizibilă a actului de identitate.